Om Du vill reklamera en produkt, meddela oss så snart som möjligt till info@ekoplanet.se. Vid trasiga produkter, behöver du skicka en bild på vad som är defekt, samt beskriva hur den gått sönder. Om produkten är transportskadad behöver Du meddela detta till utlämningsställe när Du hämtar ut paketet eller till chauffören, om skadan syns på emballaget. Om Du upplever att en produkt smakar annorlunda eller är avvikande, behöver du skicka med en bild där man kan se hur produkten är defekt samt en beskrivning. Notera att när Du vill reklamera en produkt behöver vi ta reklamationen vidare till våran leverantör innan den eventuellt godkänns.

Vid godkänd reklamation står ekoplanet.se för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden 49 kr för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats. Om du inte skulle känna dig nöjd med vår hantering kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller EU-kommissionen för en tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr